e-Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Jezioro Łebsko

22 June 2012r.

Nadzwyczaj ciekawe zjawisko występuje w okolicach północno--zachodniego brzegu jeziora Łebsko. Już na przełomie XIX i XX wieku stwierdzono tam anomalię magnetyczną. Zakłócenia normalnego układu geomagnetycznego świadczą o prawdopodobnym istnieniu złóż rudy żelaza magnetycznego. Również i to zagadnienie oczekuje na szczegółowe opracowanie. Ażeby park narodowy mógł jednak spełniać wyznaczone mu zadanie zachodzi konieczność spełnienia jednego zasadniczego warunku - właściwego zachowania się człowieka wobec otaczającej go przyrody. Niewiele bowiem pomogą wysiłki administracji parku, gdy zwiedzający nie będą stosować się do obowiązujących przepisów. Droga powrotna z Łeby prowadzi szeroką Pradoliną Łeby. Po pewnym czasie krajobraz staje się bardziej urozmaicony, ożywiają go piękne lasy bukowe porastające faliste powierzchnie moreny dennej, które na południu dochodzą do doliny Łeby. Wzdłuż drogi z Lęborka do Wejherowa, biegnącej doliną środkowej Łeby, widoczne są od południa zalesione zbocza pradoli-ny. W miejscowości Bożepole dno pradoliny zwęża się bardzo wyraźnie. Na zboczu widoczny jest przełom rzeki Łeby. Następnie droga biegnie pradoliną wzdłuż górnej Redy przez miasto Wejherowo, a dalej w okolicy miasta Reda szeroką Pradoliną Kaszubską przez Gdynię do Gdańska. W Wejherowie w lesie miejskim leżą dwa głazy narzutowe znane pod nazwą "Bliźniaki" (obwód większego — 9,5 m, mniejszego — 6,75 m). Okazały dąb rośnie przy szosie Wejherowo—Na-nice, naprzeciw leśnictwa Nanice. Jeden z konarów rośnie nad szosą tworząc wraz z pniem naturalną bramę. Ciekawy rezerwat przyrody znajduje się nad Zagórskq Strugą pomiędzy Starą Piłą i Zagórzem. Rezerwat obejmuje dolinę potoku spływającego z garbu moren czołowych. Dno potoku jest usłane kamieniami, na których żyją krasnorosty stanowiące element górski w naszej florze glonów słodkowodnych. Otoczenie doliny stanowi 200-letni las mieszany (buk i sosna). W runie lasu występują również rośliny górskie, np. przetacznik górski, podrzeń żebrowiec i tojeść gajowa.

ocena 4.6/5 (na podstawie 5 ocen)

Ekskluzywne - w przystępnej cenie oraz Tanie domki na wybrzeżu.
jezioro Łebsko, wypoczynek