e-Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Sarbinowo - Pole Bitwy

03 September 2013r.

Sarbinowo - pole bitwy Bitwa rozegrała się na polach pomiędzy Sarbinowem, Cychrami, Gudziszem i Chwarszczanami 25 sierpnia 1758 roku. Wojska pruskie i rosyjskie stoczyły najbardziej krwawą bitwę wojny siedmioletniej. W bitwie wzięło udział 80 tysięcy żołnierzy z czego 36 tysięcy poległo. Zwycięstwo odnieśli Prusacy, którymi dowodził Fryderyk Wielki. Wojna siedmioletnia postawiła Prusy w czołówce potęg Europy. Chwarszczany - kościół templariuszy Komandoria templariuszy w Chwarszczanach powstała dzięki nadaniom księcia wielkopolskiego Władysława Odo-nica w 1232 roku. Komandoria ta zlokalizowana została nad brzegiem Myśli, na płaskim wzniesieniu o elipsowatym kształcie. Był to z natury teren obronny, bowiem od zachodu jego granicę stanowiła rzeka Myśla, natomiast z pozostałych stron otaczały go moczary. Z założenia tego do dzisiaj zachowała się jedynie kaplica (152), której cokół wykonano z kostki granitowej. Budowla ta to czteroprzęsło-wy i wielobocznie zamknięty jednonawowy kościół (153) typowy dla budownictwa sakralnego Marchii Wkrzańskiej i Nowej Marchii (podobne budowle klasztorne znajdują się w Cedyni, Chojnie i Myśliborzu). Na terenie zachodniej Europy podobne założenia zamkowe templariusze budowali według określonego schematu. Zamki składały się z wyodrębnionych dziedzińców: gospodarczego i mieszkalno-kultowego, oddzielonych od siebie zazwyczaj fosą. Na pierwszym z nich wznoszono zabudowania gospodarcze (np. gołębniki, stajnie, kuźnie, obory) i budynek komendanta. Drugi dziedziniec to tzw. zamek wysoki, otoczony osobnym pierścieniem murów obronnych z basztami. Znajdowała się w nim kaplica oraz tzw. wielka sala przeznaczona na uczty i uroczyste przyjęcia stanowiąca także część mieszkalną. Na podstawie topografii obszaru komandorii w Chwarszczanach i w Rurce wydaje się, że nie miały one charakteru obronnego, a jedynie gospodarczy Po kasacji zakonu templariuszy w 1312 roku, podobnie jak w przypadku Rurki, również i komandoria w Chwarsz-czanach przeszła w ręce joannitów. Joannicka komandoria w Chwarszczanach przetrwała do 1540 roku, kiedy to z polecenia margrabiego Jana przeniesiona została do Świdwina. W Chwarszczanach natomiast od tego czasu do 1945 roku funkcjonował folwark. W trakcie wojny siedmioletniej zniszczeniu uległy wszystkie zabudowania folwarku wraz z kaplicą (1758 rok), którą odbudowano w 1760 roku, a w 1858 roku dobudowano do niej od północy zakrystię. Kościół templariuszy w Chwarszczanach jest jednym z cenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego. Bogactwo jej wnętrza zawdzięczamy jednak joannitom, którzy poddali obiekt całkowitej renowacji i wykonali cykl polichromii przedstawiających świętych i apostołów. To właśnie ten wysoki na 2,5 metra pas malowideł świadczy o wielkiej wartości kulturowo-historycznej kościoła (154). Podczas wojny siedmioletniej malowidła zostały przykryte warstwą tynku i dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku odkryto je i poddano starannej renowacji. W 2005 roku na terenie dawnej komandorii templariuszy został utworzony pierwszy w województwie park kulturowy, który obejmuje ochroną nie tylko sam obiekt, ale również przekształcony przez kolejne zakony krajobraz. Każdego roku organizowane jest plenerowe widowisko historyczne pn. „Festyn Historyczny Chwarszczany". W sąsiedztwie kościoła, w dawnych zabudowaniach gospodarczych, znajduje się stylowa restauracja nawiązująca klimatem do charakteru tego miejsca.

ocena 4.6/5 (na podstawie 5 ocen)

Ekskluzywne - w przystępnej cenie oraz Tanie domki na wybrzeżu.
wczasy, Wycieczki, wypoczynek, Sarbinowo, Zamki, Zabytki, Zwiedzanie, Wycieczki, Wypoczynek, Atrakcje, Pomorze Zachodnie