e-Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Rzeki Pobrzeża Słowińskiego i Kaszubskiego

22 February 2011r.

Rzeki Pobrzeża Słowińskiego i Kaszubskiego i ich dorzecza Wschodnią część pobrzeża - Pobrzeże Kaszubskie - przecina Piaśnica, przepływająca Jezioro Żarnowieckie, największe z jezior pochodzenia lodowcowego w strefie pobrzeża. Ku północy kieruje się jeszcze Czarna Woda, opływająca wielkie torfowisko atlantyckie -Bielawskie Błoto. Płutnica, Gizdebka, Reda i Zagórska Struga płyną ku wschodowi i wpadają do Zatoki Puckiej. Wszystkie wymienione wyżej rzeki należą do licznej grupy rzek Przymorza. Granicę południową tej szczególnej zlewni, równoznaczną z ważnym wododziałem, stanowią pasma wzgórz morenowych Pojezierza, pochodzące z ostatniego zlodowacenia. Szczególnym elementem krajobrazu Pobrzeża Słowińskiego są jeziora przybrzeżne, oddzielone od morza wąskimi mierzejami. Jeziora te są na ogół bardzo rozległe, a zarazem płytkie. Największe z nich - jezioro Łebsko - o powierzchni 75,3 km2, jest trzecim co do wielkości jeziorem w Polsce, a jezioro Gardno (25 km2) - siódmym. Jeziora przybrzeżne 1 Łebsko Powierzchnia (w ha):7330,0 2 Gardno Powierzchnia (w ha):2468,1 3 Jamno Powierzchnia (w ha):2290,3 4 Bukowo Powierzchnia (w ha):1800,0 5 Wicko Powierzchnia (w ha):1125,0 6 Sarbsko Powierzchnia (w ha):677,0 7 Kopań Powierzchnia (w ha):850,0 8 Resko Przymorskie Powierzchnia (w ha):620,0 9 Koprowo Powierzchnia (w ha):466,4 10 Liwia Łuża Powierzchnia (w ha):250,0 11 Modła Powierzchnia (w ha):160,0 12 Dołgie Wielkie Powierzchnia (w ha):140,0 Z bezpośrednim sąsiedztwem morza wiąże się zjawisko tzw. cofki. W okresie panujących wiatrów północnych dochodzi do spiętrzenia wód Bałtyku w strefie wybrzeża, co prowadzi do zmiany kierunku prądu w rzekach i przedostawania się słonej wody morskie' do jezior przybrzeżnych. Rzeka Łeba płynie wówczas z powrotem do jeziora Łebsko. W efekcie tego zjawiska wzdłuż tych brzegów jeziora, do których dociera słona woda, mogą rozwijać się halofity. Liczny ich udział w niektórych zbiorowiskach szuwarowych i łąkowych prowadzi do powstania odrębnych, nadmorskich odmian tych zbiorowisk. Interesujący jest także problem poziomu wód gruntowych i ruchliwości tych wód w obrębie licznych pradolin, a zwłaszcza w naj wyraźniej zaznaczonej w terenie pradolinie Łeby. W miejscach nieco wyniesionych ponad dno doliny, gdy utrudniony jest ruch wody, dochodzi do jej stagnacji i do powstawania torfowisk wysokich nawet na dnie doliny. Torfowiska te, z obniżeniem się poziomu wody gruntowej, zarastają sosną i przechodzą w bory bagienne.

ocena 4.6/5 (na podstawie 5 ocen)

Pobrzeże Kaszubskie, Kaszuby, rzeka, Łebsko, Gardno, Jamno