Ostrowo, położone na Kępie Ostrowskiej i otoczone przez bagna i mokradła, znajduje się 900 m od morza. Pół kilomet">

e-Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Ostrowo - Jastrzębia Góra - Karwia

03 July 2011r.

Ostrowo, położone na Kępie Ostrowskiej i otoczone przez bagna i mokradła, znajduje się 900 m od morza. Pół kilometra dalej na zachód jest ujście Czarnej Wdy. Na południe od osady na przestrzeni 20 km2 rozciągają się Bielawskie Błota. Badania wykopaliskowe z>lat 1975-1976 odkryły obozowisko z epoki mezolitu (8000-4200 I. p.n.e.), a badania powierzchniowe z lat 1 979 i 1 981-1 982 osadę otwartą z neolitu (4200-1 700 I. p.n.e.). Ostrowo wymienione po raz pierwszy w 1381 r., następnie w 1 404 w formie Ostro. W 1 552 r. nazwa wsi brzmiała Ostrovy - pochodzi od słowa "ostrów". Podobnie jak Tupadły już w 1400 r., a na pewno w 1412 Ostrowo posiadało prawo polskie. Za czasów krzyżackich mieszkańcy mieli obowiązek dostarczania na wypadek wojny jednego zbrojnego. Nowy przywilej pochodzi z 7 IX 1 552 r. Król Zygmunt August nadał go sołtysowi o nazwisku Grzegorz Sapula. Miał on prawo łowić ryby w Jeziorze Ostrowskim i w morzu. Następnie Ostrowo zostało wsią starościńską posiadającą 7 zgrzebi, czyli 10 i pół włóki ziemi, później, za czasów pruskich, królewską. Na początku XIX w. rząd pruski ówczesnym trzem czynszownikom we wsi oddał posiadłość na własność. Ze względu na odosobnienie Ostrowo ma małe możliwości przyjęcia większej liczby wczasowiczów, natomiast w okolicy znajduje się sporo ośrodków kolonijnych i obozowisk dla dzieci i młodzieży.

ocena 4.6/5 (na podstawie 5 ocen)

Ostrowo, nad morzem, pomorskie, Jastrzębia Góra, Karwia