e-Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Karwieńskie Błoto

08 czerwiec 2010r.

Karwieńskie Błoto. Na pd. zach od Karwi, w odległości 1 km ciągnie się równolegle do morza wieś Karwieńskie Błoto, ulicówka położona wśród podmokłych łąk. Teren ten wymieniony był w 1292 r. przy wytyczaniu granicy posiadłości klasztoru żarnowieckiego. Wówczas pusty i bagnisty stanowił w następnych wiekach przedmiot sporu między właścicielami sąsiednich dóbr rycerskich. Położył kres ciągłym zatargom starosta pucki Jan Wejher wystawiając 18 X 1599 r. przywilej sześciu osadnikom holenderskim O nazwiskach Heddiss, Arndes, Kruger, Friesen, Eggets i Dirksen. Aktem tym przydzielił im 55 włók i 20 morgów ziemi na określonych warunkach. 6 IV 1600 r. król zatwierdził tę fundację, mającą przysporzyć dochodów starostwu i zamienić w pola uprawne bezużyteczne mokradła. Wymienieni pionierzy rychło jednak opuścili trudny do melioracji teren, ale ich miejsce zajęli inni i stopniowo zagospodarowali swoje grunty. Osuszane tereny bywały często zalewane w czasie powodzi i równocześnie zapiaszczane, np. w 1669 r., kiedy ponad 12 włók uprawnej ziemi znalazło się pod wodą. Władze pruskie zajmując w 1772 r. wieś stwierdziły, że posiadała ona 36 włók gruntów, trzymanych przez 36 właścicieli. Nadto mieszkało w niej 4 chałupników i kowal. Była to ludność przeważnie wyznania luterskiego. Natomiast doszło wówczas do zatargów z nowymi władzami odbierającymi chłopom prawa nadane im przez królów polskich, a nadto nakładającymi na nich nowe ciężary, jak np. umacnianie wydm nadmorskich. 18 X 1899 r. obchodziła wieś uroczyście 300-lecie założenia. Żyjący w tym czasie potomkowie dawnego osiedleńca Marcina Hannemanna otrzymali portrety kaisera Wilhelma II. W tymże roku wieś zagrożona została ponownie powodzią. Wybudowano więc w 1900 r. wał przeciwpowodziowy długości 3 km. Zachowało się do dziś w Karwieńskim Błocie kilka starych domów o konstrukcji szkieletowej, pochodzących z końca XVIII i 1 poł. XIX w. I do Karwieóskiego Błota trafiali letnicy. W 1933 r. bawiło ich tutaj około dwustu. Obecnie we wsi znajduje sią 37 gospodarstw, a mieszka w niej 452 osoby.

ocena 4,6/5 (na podstawie 5 ocen)

Tylko wycieczki do nadmorskich mniejscowości.
nad morzem, historia, wycieczki, Karwieńskie Błoto