e-Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Geologia i gleby pobrzeża Słowińskiego i Kaszubskiego

17 March 2011r.

W strefie pobrzeży zachodzi daleko idący związek między budową geologiczną, rzeźbą i glebami. Wzdłuż niskiego brzegu ciągnie się pasmo utworów najmłodszych, holoceńskich. Są to pola wydmowe i torfowiska. Wydmy w większości zostały utrwalone przez roślinność i tylko na obszarach chronionych można jeszcze dziś oglądać wydmy ruchome. Na podłożu wydmowym gleby są najmłodsze, znajdują się często dopiero w stadium inicjalnym swego rozwoju. Na wydmach białych proces glebotwórczy nie zaznacza się w ogóle. Dopiero w profilu glebowym wykopanym w nadmorskim borze sosnowym, który stanowi ostatnie ogniwo rozwoju roślinności na wydmie szarej, dostrzec można ślady procesu bielicowego w postaci niewielkiego poziomu wymycia. Lekko rdzawy bywa też zalegający pod nim poziom namycia.

ocena 4.6/5 (na podstawie 5 ocen)

Tylko wycieczki do nadmorskich mniejscowości.
Pobrzeże Słowińskie, jeziora, Kaszuby, Pobrzeże Kaszubskie