e-Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Darżlubie

08 June 2010r.

Darżlubie. Jest jedną z najstarszych miejscowości na ziemi puckiej. Wymieniana była w 1296 i 1300 r. w formie Darsolube. Należała wówczas do Radzisława ze Strugi, wsi sąsiadującej z Darżlubiem. Radzisław sprzedał swą posiadłość rycerzowi, którego przekaz z 1300 r. nazywa miles de Darsolube. W 1333 r. pozyskał Darżlubie i sąsiednią wieś Domatowo klasztor oliwski. Otrzymał je od Krzyżaków za posiadłości cysterskie w Swornigaciach. Do Darżlubia, nazywanego też dawniej Darżelubie należało wówczas 50 łanów gruntu ornego, lasu, łąk i jezior. Wieś była już wówczas ludna i dzięki temu stanowiła dla klasztoru cenny nabytek. Przekaz z 1773 r. informuje, że we wsi mieszkało prócz sołtysa 17 gburów, karczmarz i 9 dzierżawców. Po wyzwoleniu w 1920 r. znajdowało się we wsi ponad 100 zagród, w których mieszkało ok. 800 osób. Wieś zaliczana była do zamożnych ze względu na dobre grunta i sąsiedztwo Puszczy Darżlubskiej, dającej zatrudnienie mieszkańcom. Obecnie znajduje się w niej 96 gospodarstw, a zamieszkuje ją około 680 mieszkańców. Wieś zabudowana była niegdyś domami o konstrukcji szkieletowej. W 1957 r. notowany był jako zabytek tylko dom nr 16 z dachem naczółkowym oraz murowana kuźnia z kamienia i cegły. Kapliczka przydrożna pochodzi z ok. połowy XIX w. W 1880 r. odkryto na tym terenie grób skrzynkowy (500-400 lat p.n.e.). Na jednej z popielnic znajdował się rysunek wozu o 4 kołach z dwoma końmi, woźnicą i jeźdźcem na koniu.

ocena 4.6/5 (na podstawie 5 ocen)

wycieczki, Darżlubie, ziemia pucka, nad morzem, pomorskie