e-Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Roślinność na Pomorzu

03 August 2012r.

Charakterystycznym przejawem działania człowieka jest nie tylko niszczenie lasów oraz innych zespołów roślinnych, lecz również pojawienie się wielkiej ilości gatunków obcych, które jako chwasty rozszerzyły się razem z uprawami lub zostały zawleczone z różnymi transportami. Głównymi bramami wejściowymi dla tych roślin są porty i wielkie stacje przeładunkowe, skąd rośliny te rozprzestrzeniają się wzdłuż torów kolejowych, szos i dróg, przenikając stopniowo do naturalnych zespołów, których równowagę zachwiała gospodarka człowieka. Do szczególnie charakterystycznych roślin zawleczonych na teren Pomorza Zach., a występujących nieraz masowo, należą: niepozorne żółtlice (Galinsoga parvillora i G. hispida), jedne z


Klimat na Pomorzu

03 August 2012r.

Ocieplanie się klimatu, które dało się już zauważyć w okresie Jeziora Ancylusowego, postępując w dalszym ciągu, osiągnęło teraz swoje maksimum; czas bowiem trwania Morza Littorinowego przypada na scharakteryzowany już poprzednio okres atlantycki. Okres ten był niewątpliwie bardzo niekorzystny, a częściowo nawet zgubny dla form arktycznych, które musiały wyginąć lub przystosować się do zmienionych warunków. Dotyczyło to np. foki grenlandzkiej, zwierzęcia ograniczonego dzisiaj do pływających pól lodowych dalekiej północy. Do ostatecznego wyginięcia gatunku na obszarze Bałtyku przyczynił się — być może — człowiek częstymi na nią polowaniami. Zasolenie Morza Littorinowego zaczęło z czasem maleć, ponieważ zmniejszyła się głębokość cieśnin duńskich łączących je z M. Północnym. Pociągnęło to za sobą ponowną


Lasy Pomorza Zachodniego

03 August 2012r.

Lasy Pomorza Zach. zamieszkane są przez bogatą i urozmaiconą faunę; z ptaków przetrwały w nich pod troskliwą opieką człowieka nawet takie gatunki, które gdzie indziej wyginęły całkowicie, jak np. puchacz, głuszec, najliczniejszy np. w północnej części pow. lęborskiego, bocian czarny, w przeciwieństwie do swego białego krewniaka unikający sąsiedztwa człowieka i zamieszkujący głuche ostępy leśne, rybo-łów, piękny drapieżnik, odżywiający się tylko rybami, i ogromny birkut bielik, zwany również orłem morskim, którego często możemy obserwować u wybrzeży wyspy Wolin, gdy na tle błękitu zatacza majestatyczne kręgi. Ze zwierząt bezkręgowych w lasach wiele jest interesujących owadów. Pod korą pni przebywają rozmaite


Chojna - Platan Olbrzym

03 September 2013r.

Chojna - platan olbrzym Chojna położona jest nad rzeką Rurzycą w obniżeniu, wokół którego od południa czytelny jest łuk moren czołowych ze Wzgórzami Krzymowskimi o wysokości 168 m n.p.m. Wokół średniowiecznych murów miasta położone były tereny podmokłe, grząskie, co sprzyjało jego obronności. Największą atrakcją przyrodniczą miasta jest rosnący nad rzeką platan „Olbrzym" . Jest to najstarszy w Polsce okaz platana klonolistnego, jego wiek szacuje się na ponad 270 lat. Wysokość drzewa wynosi 33 m, pierścienica


Trzcińsko-Zdrój

03 September 2013r.

Trzcińsko-Zdrój We wczesnym średniowieczu istniała tutaj osada, być może wraz z grodem zlokalizowanym na wyspie jeziora, która wchodziła w skład kasztelanii cedyńskiej. Jeszcze w 1248 roku Trzcińsko występuje w źródłach jako wieś. Już jednak w drugiej połowie XIII wieku Trzcińsko otrzymało prawa miejskie z rąk margrabiów brandenburskich, bowiem w tym czasie należało już do Nowej Marchii. W latach 1402-1454 było we władaniu zakonu krzyżackiego. W 1433 roku zostało zniszczone przez husytów, a w 1468 roku przez książąt pomorskich. Zawsze jednak je odbudowywano zgodnie z wytyczonym już w drugiej połowie XIII wieku planem


Sarbinowo - Pole Bitwy

03 September 2013r.

Sarbinowo - pole bitwy Bitwa rozegrała się na polach pomiędzy Sarbinowem, Cychrami, Gudziszem i Chwarszczanami 25 sierpnia 1758 roku. Wojska pruskie i rosyjskie stoczyły najbardziej krwawą bitwę wojny siedmioletniej. W bitwie wzięło udział 80 tysięcy żołnierzy z czego 36 tysięcy poległo. Zwycięstwo odnieśli Prusacy, którymi dowodził Fryderyk Wielki. Wojna siedmioletnia postawiła Prusy w czołówce potęg Europy.