e-Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Lisi Jar

09 maj 2011r.

Lisi Jar. W odległości kilkuset metrów na zachód od Latarni Morskiej w Rozewiu ciągnie się, począwszy od drogi biegnącej do Jastrzębiej Góry aż do plaży, głęboka dolina o cechach parowu, wyrzeźbiona erozją wodną w strefie krawędziowej Kępy Swarzewskiej. Osiąga ona w tym miejscu wysokość ok. 35 m n.p.m. Długość parowu wynosi ok. 350 m, ale pamiętać trzeba, że jest on tylko szczątkiem doliny, ciągnącej się przed tysiącami lat przynajmniej 8 km na północ, dokąd sięgał niegdyś ląd pochłonięty następnie stopniowo przez morze (abrazja).


Legendy Rozewskie

12 maj 2011r.

Tajemniczy przylądek rozewski doczekał się wielu legend, które po dziś dzień żyją wśród okolicznych mieszkańców, a także wzbudzają żywe zainteresowanie przybyszów. Prócz legend dawnych, zadomowionych w tradycji ludowej, tworzone są nowe, jak w przypadku legendy o Żeromskim. Znanym ich zbieraczem, twórcą i propagatorem jest Franciszek Fenikowski. Zbierał je i spisywał skrupulatnie. Niektóre słyszał od Władysława Wzorka, inne znał od Augustyna Necla, którego był literackim opiekunem. Przekazał je niezwykle barwnie i poetycko, przytoczę więc kilka z nich za Fenikowskim w wielkim skrócie i uproszczeniu.