e-Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1  [2]  3  4  Następna >

Prusy Królewskie

20 July 2012r.

Powiat stanowił jednostkę sądową administracyjną, a więc podatkową. Sądy ziemskie rozpatrujące sprawy cywilne między szlachtą odbywały się w Pucku, podobnie jak zjazdy szlachty sejmikującej. Obrady toczyły się bądź na ratuszu, bądź w kościele. Całe województwo pomorskie stanowiło jeden okręg sądowy, jeżeli chodzi o sprawy karne. Sąd grodzki miał siedzibę w Skarszewach. Sejmik partykularny wojewódzki odbywał się natomiast w Starogardzie. Wojewoda na roki sądowe zjeżdżał osobiście lub wysyłał zastępcę (podwojewodziego grodzkiego) trzy razy do roku. Oprócz sądu wojewodzińskiego odbywały się sądy powiatowe w samym mieście, którym przewodniczył sędzia ziemski z sądowymi, czyli ławnikami. Akta przechowywano na miejscu, na zamku. Osobliwością Prus Królewskich było to, że można było w księgach miejskich oblatować akty dotyczące również szlachty, przede wszystkim obejmujące sprawy majątkowe. Przepis ten był wydany dlatego, że sądy powiatowe składające się z urzędników pełniących swe obowiązki raczej honorowo często były nieczynne pod byle pozorem. Ten ustrój sądowniczy ustalił się dopiero w XVII w. i przetrwał do I rozbioru.


Pomorze za czasów Zygmunta Starego

20 July 2012r.

Zygmunt Stary był pierwszym królem, który zwrócił uwagę na znaczenie posiadania floty i rozpoczął starania o jej budowę. Stworzony przez niego jej zawiązek opierał się przede wszystkim na kaprach, czyli na marynarzach i żołnierzach morskich, którzy otrzymywali od króla tzw. list zapowiedni stwierdzający opiekę królewską nad nimi, często tylko formalną. Część zdobytych łupów oddawali oni królowi, ale mimo to poniesionych przez nich strat monarcha im nie wynagradzał. Była to w owym czasie zwykła forma organizacji floty, zbliżona niewątpliwie do korsarstwa. Powołanie "strażników morza" łączy się nie tyle z walkami z wielkim mistrzem Albrechtem Hohenzollernem, ile ze zwalczaniem dowozu do portów rosyjskich


Puck jako jedyny port wojenny Rzeczypospolitej

20 July 2012r.

Od lutego 1567 do 7 lipca 1572 r. — daty śmierci króla — port i miasto rozbrzmiewało nie spotykanym dotąd gwarem i zgiełkiem, gdyż zaludniły się jego ulice tłumem różnojęzycznych marynarzy i żołnierzy. Tu naprawiano przybyłe statki nadwerężone przez sztormy i potyczki, uzupełniano ożaglowanie, ładowano prowiant, w tym znakomite piwo, tu przede wszystkim na zamku odbywały się podobnie jak poprzednio przed sądem miejskim — rozprawy, z tą tylko różnicą, że sędzią był sam Kostka. Listy przepowiednie, to znaczy dokumenty dla kapitanów, on też wydawał oraz zaprzysięgał.


Klimat na Pomorzu

03 August 2012r.

Ocieplanie się klimatu, które dało się już zauważyć w okresie Jeziora Ancylusowego, postępując w dalszym ciągu, osiągnęło teraz swoje maksimum; czas bowiem trwania Morza Littorinowego przypada na scharakteryzowany już poprzednio okres atlantycki. Okres ten był niewątpliwie bardzo niekorzystny, a częściowo nawet zgubny dla form arktycznych, które musiały wyginąć lub przystosować się do zmienionych warunków. Dotyczyło to np. foki grenlandzkiej, zwierzęcia ograniczonego dzisiaj do pływających pól lodowych dalekiej północy. Do ostatecznego wyginięcia gatunku na obszarze Bałtyku przyczynił się — być może — człowiek częstymi na nią polowaniami. Zasolenie Morza Littorinowego zaczęło z czasem maleć, ponieważ zmniejszyła się głębokość cieśnin duńskich łączących je z M. Północnym. Pociągnęło to za sobą ponowną


Zwierzęta Morskie

03 August 2012r.

Jesteśmy przyzwyczajeni wyobrażać sobie morze jako krainę zamieszkałą przez niezliczoną ilość dziwnych zwierząt. Tym większe jest nasze rozczarowanie, gdy wędrując całymi dniami piaszczystą plażą morską, nawet po silnej burzy nie znajdujemy wyrzuconych przez falę korali, rozgwiazd, jeżowców ani tych pięknych barwnych muszel, które w tak wielkiej ilości sprzedają jako pamiątki znad naszego morza rozmaite kioski i sklepy w nadmorskich letniskach. Muszle te w rzeczywistości pochodzą zwykle z dalekich mórz południowych. Trzon fauny bałtyckiej złożony jest z gatunków charakterystycznych dla wód słonawych,


Lasy Pomorza Zachodniego

03 August 2012r.

Lasy Pomorza Zach. zamieszkane są przez bogatą i urozmaiconą faunę; z ptaków przetrwały w nich pod troskliwą opieką człowieka nawet takie gatunki, które gdzie indziej wyginęły całkowicie, jak np. puchacz, głuszec, najliczniejszy np. w północnej części pow. lęborskiego, bocian czarny, w przeciwieństwie do swego białego krewniaka unikający sąsiedztwa człowieka i zamieszkujący głuche ostępy leśne, rybo-łów, piękny drapieżnik, odżywiający się tylko rybami, i ogromny birkut bielik, zwany również orłem morskim, którego często możemy obserwować u wybrzeży wyspy Wolin, gdy na tle błękitu zatacza majestatyczne kręgi. Ze zwierząt bezkręgowych w lasach wiele jest interesujących owadów. Pod korą pni przebywają rozmaite


Polskie Morze Bałtyckie

25 July 2013r.

POLSKIE MORZE Morze Bałtyckie zwane w starożytności Morzem Sar-mackiem, zajmuje 416.000 km.! powierzchni. Jest ono stosunkowo płytkie, przeciętna głębokość wynosi 60—80 m., a jeszcze daleko od brzegu postawiony kościół wiejski wystawałby swą wieżą z wody. Dno morskie obniża się powoli tak, że przeważnie można iść 100 a nawet 200 kroków od brzegu nie tracąc gruntu pod nogami. Stąd wielka ilość nadmorskich miejsc kąpielowych.


Strona 2 z 4, < Poprzednia  1  [2]  3  4  Następna >