e-Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  3  4  ... 5  Następna >

Chłapowo gmina Władysławowo

08 June 2010r.

Chłapowo - Część miasta Władysławowa, wcześniej wieś kaszubska. Wymieniona po raz pierwszy w 1376 r. w niemieckiej formie Klappow. Przekaz z 1565 r. nazywa ją Chłapouo, a z 1664 r. w dzisiejszej postaci. Pierwotnie wieś nazywała się Kłapowo. W zlatynizowanych zapisach zmieniono k na c i odczytano z następną literą jako ch. W tej formie występuje od XVI w.


Dębki

08 June 2010r.

Dębki. Mała osada rybacka, w gm. Krokowa licząca 15 gospodarstw i 80 mieszkańców położona 5 km na północ od Żarnowca i około 9 km na zachód od Karwi, przy ujściu Piaśnicy do Bałtyku.


Darżlubie

08 June 2010r.

Darżlubie. Jest jedną z najstarszych miejscowości na ziemi puckiej. Wymieniana była w 1296 i 1300 r. w formie Darsolube. Należała wówczas do Radzisława ze Strugi, wsi sąsiadującej z Darżlubiem. Radzisław sprzedał swą posiadłość rycerzowi, którego przekaz z 1300 r. nazywa miles de Darsolube.


Elektrownia Jądrowa „Żarnowiec"

08 June 2010r.

Elektrownia Jądrowa „Żarnowiec". Przed społeczeństwami na całym świecie zarysowuje się świadomość wyczerpywania się posiadanych zasobów węgla i ropy, co wobec wzrastających potrzeb, przy olbrzymim rozwoju przemysłu i powiększaniu się liczby ludności przynieść może katastrofalne następstwa. Ratunek upatrywany jest obecnie w wykorzystaniu energii jądrowej.


Gnieżdżewo

08 June 2010r.

Gnieżdżewo. Duża zamożna wieś kaszubska, położona na pd.-wsch. krańcu Kępy Swarzewskiej, w odległości 1 km od Wiku, jak nazywają rybacy Zalew Pucki, czyli pn.-zach. część Zatoki Puckiej. Przez wieś przebiega droga z Pucka (3,5 km) do Władysławowa (5 km). Około 1 km na południe od wsi rozciąga się podmokła Pradolina Płutnicy o szerokości ponad 1,5 km. Przecina ją w poprzek droga a także linia kolejowa, biegnące na przestrzeni 1 km tuż obok Zatoki Puckiej, zarośniętej od niedawna przy brzegu trzciną i sitowiem, ostatnio zagospodarowanej w przydrożnym pasie. Jej dno jest w tym miejscu bagniste.


Góra Zamkowa - Żarnowiec

08 June 2010r.

Góra Zamkowa. Około 4 km na południe od Żarnowca, w pobliżu budowanej obecnie elektrowni jądrowej i w bezpośrednim sąsiedztwie Jez. Żarnowieckiego znajduje się morenowa wyniosłość terenu (95 m n.p.m.), nazywana od dawna Górą zamkową. Murowanego Zamku nie było tu nigdy, ale w zamierzchłej przeszłości, może w VII-IX w. znajdował się tutaj gród drew-nianoziemny, zapewne środek opola, czyli obszaru zamieszkanego przez spowinowaconą ludność sąsiadujących ze sobą osad, wiążących się dla celów gospodarczych i obronnych.


Lisi Jar

09 May 2011r.

Lisi Jar. W odległości kilkuset metrów na zachód od Latarni Morskiej w Rozewiu ciągnie się, począwszy od drogi biegnącej do Jastrzębiej Góry aż do plaży, głęboka dolina o cechach parowu, wyrzeźbiona erozją wodną w strefie krawędziowej Kępy Swarzewskiej. Osiąga ona w tym miejscu wysokość ok. 35 m n.p.m. Długość parowu wynosi ok. 350 m, ale pamiętać trzeba, że jest on tylko szczątkiem doliny, ciągnącej się przed tysiącami lat przynajmniej 8 km na północ, dokąd sięgał niegdyś ląd pochłonięty następnie stopniowo przez morze (abrazja).


Strona 1 z 5,   [1]  2  3  4  ... 5  Następna >