e-Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1  2  [3]  4  Następna >

Legendy Rozewskie

12 May 2011r.

Tajemniczy przylądek rozewski doczekał się wielu legend, które po dziś dzień żyją wśród okolicznych mieszkańców, a także wzbudzają żywe zainteresowanie przybyszów. Prócz legend dawnych, zadomowionych w tradycji ludowej, tworzone są nowe, jak w przypadku legendy o Żeromskim. Znanym ich zbieraczem, twórcą i propagatorem jest Franciszek Fenikowski. Zbierał je i spisywał skrupulatnie. Niektóre słyszał od Władysława Wzorka, inne znał od Augustyna Necla, którego był literackim opiekunem. Przekazał je niezwykle barwnie i poetycko, przytoczę więc kilka z nich za Fenikowskim w wielkim skrócie i uproszczeniu.


Charakterystyka flory Pobrzeża Słowińskiego i Kaszubskiego

11 February 2011r.

W strefie pobrzeża istnieje wiele siedlisk z nim związanych i do niego tylko ograniczonych. Całokształt panujących w tych siedliskach warunków pozwala na rozwój roślin o charakterze oceanicznym. Gatunki atlantyckie właściwe, ograniczone w swym występowaniu w zasadzie wyłącznie do tzw. Prowincji Atlantyckiej w Europie, tj. do obszarów sąsiadujących z wybrzeżem Atlantyku, wykraczają niekiedy dalej ku wschodowi i dlatego też mogą się znaleźć na południowo-zachodnich wybrzeżach Bałtyku.


Charakterystyka roślinności Pobrzeża Słowińskiego i Kaszubskiego

12 February 2011r.

Roślinność na Pobrzeżu Słowińskim i Kaszubskim jest wyraźnie uzależniona od typu brzegu morskiego. Najdłuższy odcinek to brzeg niski, piaszczysty. Związana z nim ściśle roślinność wykazuje charakterystyczny układ strefowy. Bardzo interesujące jest śledzenie rozwoju tej roślinności od krawędzi plaży poprzez wydmę białą i szarą aż do sosnowego boru nadmorskiego (patrz rys. na str. 84), który stanowi na tym podłożu końcowe ogniwo sukcesji roślinności. Z takim kierunkiem sukcesji zapoznać się można na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, który chroni najlepiej zachowany odcinek niskiego wybrzeża na południowym brzegu Bałtyku.


Wydma ruchoma

28 March 2011r.

Wydma ruchoma Największe na naszym wybrzeżu, a zarazem najwyższe są wydmy ruchome na Mierzei Łebskiej. Obejmuje je prawną ochroną Słowiński Park Narodowy. Na pozostałych odcinkach wybrzeża człowiek walczy z wydmą ruchomą, ustala i zatrzymuje ją. Wydmy ruchome na Mierzei Łebskiej bywają nazywane „Białymi Górami". Określa się je także mianem "polskiej Sahary", co jednak nie jest zbyt trafne, gdyż różnic między "Białymi Górami" a piaszczystą częścią Sahary jest z pewnością więcej niż podobieństw.


Roślinność brzegów klifowych

02 September 2011r.

Wysokie, urwiste brzegi morza nazywane są klifowymi od angielskiego wyrazu "klif" który oznacza stromy brzeg. Bywają też, znacznie jednak rzadziej, określane terminem faleza od francuskiego słowa to samo znaczenie. Odcinki klifów są na Pobrzeżu Słowińskim i Kaszubskim znacznie krótsze od wybrzeży wydmowych.


Słonowice Zachodnio-Pomorskie

16 July 2013r.

Słonowice kościele cmentarz ewangelicki z XIX w. i stara plebania. Patac z XIX w. (2-kondygnacyjny korpus) XIX-XX w. (skrzydło boczne, okrągła 3-kondygnacyjna wieża, 1-kondygnacyjna przybudówka). Wzdłuż elewacji taras. Park pałacowy z XIX w. (pow. 18 ha) nad rzeką Mogilicą. Rosną tu: buk czerwonolistny, dąb błotny, bluszcz, konwalia majowa, przytulią wonna i śnieżyczka przebiśnieg.


Szczecinek

16 July 2013r.

Szczecinek Muzeum Morskie (Muzeum Narodowe) przy Wałach Chrobrego, mieści zbiory z: archeologii, etnografii, kultur pozaeuropejskich, numizmatyki, przyrody. Dział Morski prezentuje: miniatury statków w ujęciu historycznym, przyrządy nawigacyjne, technikę morską, mapy i obrazy marynistyczne. Gmach z lat 1908-1913 (proj. W. Meyer-Schwartau) modernistyczno-secesyjny. Na fasadzie od strony rzeki reliefy przedstawiające 4 budowle symbolizujące epoki kultury: egipskiej (Piramida Cheopsa), grecko-rzymskiej (Partenon), średniowiecznej (Katedra w Kolonii) i renesansu włoskiego (Bazylika Watykańska). Na ścianie południowej alegorie malarstwa, grafiki i rzeźby. Przy muzeum Skansen Morski.


Strona 3 z 4, < Poprzednia  1  2  [3]  4  Następna >