e-Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Geologia i gleby pobrzeża Słowińskiego i Kaszubskiego

17 March 2011r.

W strefie pobrzeży zachodzi daleko idący związek między budową geologiczną, rzeźbą i glebami. Wzdłuż niskiego brzegu ciągnie się pasmo utworów najmłodszych, holoceńskich. Są to pola wydmowe i torfowiska. Wydmy w większości zostały utrwalone przez roślinność i tylko na obszarach chronionych można jeszcze dziś oglądać wydmy ruchome. Na podłożu wydmowym gleby są najmłodsze, znajdują się często dopiero w stadium inicjalnym swego rozwoju. Na wydmach białych proces glebotwórczy nie zaznacza się w ogóle. Dopiero w profilu glebowym wykopanym w nadmorskim borze sosnowym, który stanowi ostatnie ogniwo rozwoju roślinności na wydmie szarej, dostrzec można ślady procesu bielicowego w postaci niewielkiego poziomu wymycia. Lekko rdzawy bywa też zalegający pod nim poziom namycia.


Słonowice Zachodnio-Pomorskie

16 July 2013r.

Słonowice kościele cmentarz ewangelicki z XIX w. i stara plebania. Patac z XIX w. (2-kondygnacyjny korpus) XIX-XX w. (skrzydło boczne, okrągła 3-kondygnacyjna wieża, 1-kondygnacyjna przybudówka). Wzdłuż elewacji taras. Park pałacowy z XIX w. (pow. 18 ha) nad rzeką Mogilicą. Rosną tu: buk czerwonolistny, dąb błotny, bluszcz, konwalia majowa, przytulią wonna i śnieżyczka przebiśnieg.


Szczecinek

16 July 2013r.

Szczecinek Muzeum Morskie (Muzeum Narodowe) przy Wałach Chrobrego, mieści zbiory z: archeologii, etnografii, kultur pozaeuropejskich, numizmatyki, przyrody. Dział Morski prezentuje: miniatury statków w ujęciu historycznym, przyrządy nawigacyjne, technikę morską, mapy i obrazy marynistyczne. Gmach z lat 1908-1913 (proj. W. Meyer-Schwartau) modernistyczno-secesyjny. Na fasadzie od strony rzeki reliefy przedstawiające 4 budowle symbolizujące epoki kultury: egipskiej (Piramida Cheopsa), grecko-rzymskiej (Partenon), średniowiecznej (Katedra w Kolonii) i renesansu włoskiego (Bazylika Watykańska). Na ścianie południowej alegorie malarstwa, grafiki i rzeźby. Przy muzeum Skansen Morski.


Śliwin Zachodnio-pomorski

16 July 2013r.

Śliwin Wieś nad jeziorami Pierwszym Trzygłowskim (pow. 19,4 ha) i Drugim Trzygłowskim (pow. 33,1 ha). W XVII w. wzniesiono dwór konstrukcji ryglowej, przebudowany w XVIII w., rozbudowany w latach 1840-1844 o neoba-rokowy pałac. Budowle łączy 8-boczna wieża. Pałac otacza park (pow. 2 ha), rosną tu dęby - Dęby Trzygłowa (obwód piana 670 cm), w gminnie Gryfice


Świdwin Zachodnio-Pomorski

16 July 2013r.

Świdwin Miasto na Wysoczyźnie Łobeskiej, nad Regą. Zamek Książąt Meklemburskich z XIII/XIV w. wzniesiono nad rzeką w miejscu grodu pomorskiego. Przetrwała duża część najstarszej budowli. Przebudowany przez Krzyżaków w We wsi ryglowy Kościół Świętej Trójcy z 1681 r„ rozbudowany w 1708 i 1727 r. Pod posadzką kamienne sarkofagi Flemingów. Zespół dworski z XVIII w. własność ostatniego z rodu Flemingów - gen. leutnanta wojsk sak-sońsko-polskich Bogusława Bodo Fleminga. Główny, barokowy Patac Myśliwski konstrukcji ryglowej, obecnie opuszczony. Budynki gospodarcze wokół dziedzińca i alei dojazdowej. Całość otaczał park.


Wisełka-Darłowo

16 July 2013r.

Wisełka Nadmorska wieś rybacka na Ziemi Darłow-skiej, nad Jez. Kopań. Silne sztormy powodujące zalewanie okolicznych terenów przez wody jeziora i niebezpieczeństwo przelania się morza przez wydmy zmuszało rybaków do wielokrotnego przenoszenia chat. Obecny układ zabudowy pochodzi z lat 1810-1825. W sąsiedztwie lasy, Jez. Kopań bogate w ryby, ostoja ptactwa wodnego i Mierzeja Bukowa oddzielająca jezioro od morza. Wicko Morskie Al Włoki